"
Usługi
ZAMÓW ONLINE

OPINIA I EKSPERTYZA TECHNICZNA

opinia techniczna, ekspertyza budowlana, nadzór
Data publikacji: 2020-12-30

Czym jest Opinia techniczna?

Opracowanie dotyczące profesjonalnej oceny stanu technicznego obiektu, rozwiązań projektowych lub poprawności wykonania robót budowlanych wraz z dokumentacją i opisem poszczególnych elementów budynku wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Kiedy opinia techniczna jest potrzebna?

Wykonywana jest w przypadkach pojawienia się niepokojących zjawisk takich jak zarysowania czy spękania elementów konstrukcyjnych budynku, ale także przed zakupem nieruchomości w celu określenia jej stanu technicznego, potrzebnych prac remontowych, a nawet nakładów finansowych potrzebnych do wykonania tychże prac. Opinia techniczna tworzona jest również w przypadku źle wykonanego lub niedokończonego remontu w celu obiektywnego stwierdzenia stanu zaawansowania prac oraz poprawność ich wykonania.

Opinia techniczna powinna zawierać:

 • określenie celu i zakresu opracowania;
 • opis i charakterystykę przedmiotu opracowania;
 • szczegółową analizę i ocenę opiniowanych elementów obiektu budowlanego;
 • zalecenia dotyczące opiniowanych elementów;
 • wnioski końcowe.

Nieszczelności dachu, opinia techniczna, ekspertyza techniczna

Czym jest Ekspertyza techniczna?

Poparte specjalistycznymi badaniami i obliczeniami statycznymi opracowanie dotyczące profesjonalnej oceny stanu technicznego obiektu wraz z dokumentacją i opisem poszczególnych elementów, a także wnioskami i zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Kiedy jest wykonywana?

Ekspertyza techniczna jest wymagana prawnie w przypadku zamiaru przebudowy, rozbudowy obiektu. Przykładowo, gdy chcemy przebudować nasze nieużytkowe poddasze, lub chcemy dobudować do naszego budynku dodatkową część. Ekspertyza jest wymagana prawnie także w przypadku zamiaru zmiany sposobu użytkowania, np. z naszego mieszkania chcemy zrobić salon fryzjerski, czyli zmieniamy sposób użytkowania lokalu z mieszkalnego na usługowy. Ekspertyzę wykonuję się również w przypadku poważnych uszkodzeń konstrukcji. Wykonanie ekspertyzy technicznej może być też nakazane np. w opinii technicznej, która z racji swojego mniejszego zakresu nie zakłada wykonania badań i obliczeń.

Jakie badania mogą być wykonane w ekspertyzie?

Zależnie od specyfiki i zakresu ekspertyzy mogą to być:

 • badania geotechniczne gruntu, które są potrzebne do wykonania obliczeń nośności fundamentów lub w przypadku nadmiernego osiadania budynku;
 • badania odkrywkowe np. fundamentów, obudowanych stropów i innych elementów konstrukcyjnych, które wykonuje się w celu stwierdzenia stanu technicznego oraz wymiarów elementów, o których brak informacji;
 • badania wytrzymałościowe poszczególnych materiałów np. betonu użytego do konstrukcji stropu;
 • w zależności od potrzeb inne specjalistyczne badania m.in. pomiary akustyczne, badania odporności ogniowej.

Ekspertyza techniczna powinna zawierać:

 • określenie celu i zakresu opracowania;
 • opis i charakterystykę przedmiotu opracowania;
 • dokumentację oraz wyniki z przeprowadzonych badań i obliczeń;
 • szczegółową analizę i ocenę elementów obiektu budowlanego objętych ekspertyzą;
 • zalecenia dotyczące dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy;
 • wnioski końcowe.

pęknięcie stropu, opinia techniczna, ekspertyza techniczna

Jakie są różnice pomiędzy opinią a ekspertyzą techniczną?

W odróżnieniu do opinii, ekspertyza jest wymagana prawnie, w konkretnych przypadkach, które opisaliśmy powyżej. Ekspertyza ma szerszy zakres i jest poparta szczegółowymi badaniami i obliczeniami, w celu ostatecznego określenia przyczyny i podania zaleceń dotyczących dalszego postępowania np. wykonanie dodatkowego podparcia stropu z dokładnym opisem jego wykonania, wymiany uszkodzonej belki czy wykonania dodatkowej wentylacji pomieszczenia.

Podsumowanie

Zarówno opinia, jak i ekspertyza techniczna to bardzo ważne dokumenty, które są używane w procesach administracyjnych zmiany sposobu użytkowania lub rozbudowy budynków. Jak również w sprawach sądowych rozstrzygających spory w stosunku do źle wykonanych robót budowlanych, remontów czy spowodowanych uszkodzeń budynków. Dlatego tak ważne jest, aby jej wykonanie powierzyć osobom, które nie tylko posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, ale również posiadają niezbędne doświadczenie do ich wykonania. Zachęcamy do skorzystania z usług Handyhand !

Przykładowe wykonanie opinii technicznej opisujemy w poniższym artykule: https://handyhand.pl/post/opinia-techniczna-prac-remontowych 

Przydatne linki:MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ