"
Usługi
Zamów online

Opinie techniczne i ekspertyzy budowlane

Usługa polega na wykonaniu profesjonalnej oceny stanu technicznego lokalu lub budynku w zależności od potrzeb klienta. Ma szczególnie zastosowanie w przypadku zmiany sposobu użytkowania, przebudowie budynku, ocenie jakości i poprawności prac remontowych czy pogarszającym się stanie konstrukcji.

OPINIA
TECHNICZNA

Opinia techniczna to ocena stanu technicznego i poprawności wykonanych robót budowlanych w trakcie budowy i remontu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Opinia zawiera m.in.:

 • ocenę jakości i prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, remontowych
 • ocenę stanu zaawansowania prac
 • wypisanie niezbędnych napraw, remontów lub modernizacji
 • dokumentację zdjęciową analizę umowy z wykonawcą pod kątem kosztów i zakresu prac

Kiedy stosujemy:

 • przy budowie domu
 • przy remoncie
 • przy pogarszjącym się stanie konstrukcji

EKSPERTYZA
TECHNICZNA

Ekspertyza techniczna to opracowanie mające na celu ustalenie i ocenę stanu technicznego obiektu, zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ekspertyzy wykonywane są w oparciu o specjalistyczne badania i obliczenia statyczne. Wykonuje je się również pod kątem sprawdzenia możliwości konstrukcji obiektu do jej nadbudowy lub przebudowy.

Ekspertyza zawiera m.in.:

 • opis konstrukcji budynku
 • specjalistyczne badania, pomiary i odkrywki
 • obliczenia statyczne
 • ocenę stanu technicznego budynku
 • opis niezbędnych do przeprowadzenia naprawy i modernizacji
 • rysunki techniczne
 • ocena możliwości zmian konstrukcyjnych

Kiedy stosujemy:

 • przy zmianie sposobu użytkowania
 • przy ocenie stanu technicznego budynku
 • przy przebudowie budynku instniejącego