"
Usługi
ZAMÓW ONLINE

Protokół zdawczo-odbiorczy przy kupnie domu i mieszkania

kupno mieszkania, protokół zdawczo-odbiorczy
Data publikacji: 2020-12-30

Jedną z ważniejszych rzeczy, o jaką powinien zadbać zarówno kupujący, jak i sprzedający dom bądź mieszkanie jest spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiący zwieńczenie starań zmierzających do sprzedania/kupienia nieruchomości.

Kiedy wykonujemy?

Kupujący nieruchomość musi przejść przez wiele etapów m.in. znalezienie dogodnej okolicy, sprawdzenie zapisów księgi wieczystej, sprawdzenie inwestycji pod kątem stanu technicznego, a także negocjacje cenowe. Jednym z ostatnich etapów, w zależności od zaawansowania naszych starań jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, który zabezpiecza obie strony transakcji kupna-sprzedaży.

Czas sporządzenia protokołu ma znaczący wpływ na jego dalszą zawartość i możliwe późniejsze roszczenia kupującego do sprzedającego. Protokół, choć jest wymagany przez wielu notariuszy, nie jest obowiązkowym dokumentem.

Jeżeli kupujący planuje zabezpieczyć znajdujące się w lokalu wyposażenie np. urządzenia sanitarne, umywalka, wanna, kocioł grzewczy, zabudowa meblowa kuchni itp., koniecznie musi wpisać jego stan w protokole zdawczo-odbiorczym jeszcze przed wizytą u notariusza. W przeciwnym wypadku zgodnie z oświadczeniem aktu notarialnego o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i technicznym mieszkania nie będzie mógł wnosić roszczeń do sprzedającego, jeżeli ten po podpisaniu aktu po prostu wyniesie wyposażenie, które de facto nie było wypisane w akcie.

Protokół dodatkowo zabezpieczenia zarówno sprzedającego, jak i kupującego przed ewentualnymi roszczeniami względem drugiej strony w kwestiach stanu technicznego lokalu takich jak wykryty przeciek połaci dachu, uszkodzona instalacja elektryczna itd. 

Przykłada protokołu zdawczo-odbiorczego

Jak wygląda protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół nie ma określonej prawnie formy, jednakże warto pamiętać o kilku uniwersalnych kwestiach, które powinny się w protokole znaleźć:

  • Opis inwestycji, której dotyczy: adres, nr. działki;
  • Powinny zostać określone strony, pomiędzy którymi zostaje zawarty protokół: kupujący/sprzedający wraz z dokładnym adresem i sposobem identyfikacji np. nr dowodu osobistego;
  • Powinien zostać opisany stan techniczny każdego z pomieszczeń pod kątem zaobserwowanych zniszczeń, odchyłek budowlano-technicznych, niesprawności instalacji itd.;  
  • Jeżeli obecne wyposażenie mieszkania/domu zostaje dla przyszłego właściciela, powinno zostać szczegółowo opisane;
  • W protokole zawsze znajdźmy miejsce na wypisanie ilości przekazywanych kluczy, pilotów, pinezek magnetycznych itd.;
  • Dodatkowo powinny zostać spisane stany liczników z wartościami odpowiadającymi na dzień podpisania aktu notarialnego;
  • Protokół wykonujemy zawsze w m.in. dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;
  • Pamiętać należy o dokładnej dacie i miejscu spisania protokołu. 


fragment protokołu zdawczo-odbiorczego

Warto również dołączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentację fotograficzną, nawet w formie załącznika do protokołu w postaci płyty DVD, który również potwierdzi stan i ilość wyposażenia.

Dzięki odpowiednio przygotowanemu protokołowi zdawczo-odbiorczemu obie strony umowy mogą zabezpieczyć się przed późniejszymi roszczeniami dotyczącymi stanu wyposażenia.

Co należy dodatkowo sprawdzić kupując nieruchomość? O tym więcej tutaj: https://handyhand.pl/post/kupno-mieszkania-z-rynku-wtornego-co-nalezy-sprawdzic-i-jakie-sa-formalnosci 
MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ