"
Usługi
ZAMÓW ONLINE

Formalności przy odbiorze mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania
Data publikacji: 2021-04-13

Odbierając mieszkanie od dewelopera przyszłych właścicieli czeka szereg formalności z tym związanych. Odbiór mieszkania to nie tylko spisanie protokołu usterkowego ale również przepisanie liczników, podpisanie umowy przyrzeczonej, zmiana meldunku itd. O wszystkich formalnościach jakie Cię czekają i jakich musisz dopilnować dowiesz się w poniższym artykule.

Do formalności związanych z odbiorem mieszkania lub domu od dewelopera zaliczają się:

 • Sporządzenie protokołu odbioru mieszkania lub domu
 • Potwierdzenie usunięcia usterek wskazanych w pierwszym protokole podczas drugiego odbioru mieszkania
 • Przepisanie liczników mediów: elektrycznego, wody i gazu (w zależności od inwestycji)
 • Podpisanie umowy przyrzeczonej, czyli aktu notarialnego i przeniesienie własności
 • Formalności związane z kredytem i bankiem
 • Formalności związane z podatkiem od nieruchomości

Poniżej szerzej omawiamy każdy z wcześniej wymienionych punktów. Zachęcamy także do lektury szczegółowej dotyczącej każdego z punktów – więcej na stronie: Link - pozostałe artykuły tematyczne 

1. Protokół odbioru mieszkania od dewelopera (lub domu):

Podczas odbierania mieszkania od dewelopera i sprawdzenia jego stanu technicznego, właściciel wraz z swoim specjalistą zgłaszają zauważone usterki, które następnie deweloper powinien usunąć na swój koszt zgodnie z ustawą deweloperską, a także zapisami umowy.

Usterki są zapisywane na protokole odbioru mieszkania od dewelopera na którym dodatkowo znajdziemy informacje dotyczące:

 • Dane stron umowy, dewelopera i przyszłego właściciela mieszkania;
 • Informacje o numerze budynku, mieszkania, dokładnej powierzchni użytkowej;
 • Dane dotyczące liczników mediów prądu, wody, ogrzewania i gazu wraz ze spisaniem ich stanu na dzień odbioru mieszkania;
 • Informacje o ilości przekazywanych do mieszkania kluczy i pilotów;
 • Szczegółowy spis wykrytych usterek koniecznych do usunięcia przed kolejnym odbiorem

Zgodnie z ustawą deweloperską z dnia 16 września 2011 roku dewelopera obowiązują dwa kluczowe terminy:

 • 14 dni od dnia odbioru mieszkania na ustosunkowanie się do wszystkich zgłoszonych usterek
 • 30 dni od dnia odbioru mieszkania od dewelopera na usunięcie wszystkich usterek

W przypadku uzyskania przez właściciela mieszkania pisma odmawiającego usunięcia danej usterki, należy zgłosić się do specjalisty, który był na odbiorze w celu poprawnej argumentacji usterki i wyegzekwowania od dewelopera usunięcia wady.

Dodatkowo warto zapoznać się z artykułem dotyczącym samego stanu deweloperskiego i czego można się po nim spodziewać Link - stan deweloperski mieszkania i domu FAQ 

protokół odbioru

2. Ponowny odbiór mieszkania (drugi)

W przypadku stwierdzenia usterek podczas pierwszego odbioru i wpisania ich do protokołu odbiorowego niezbędny będzie odbiór powtórny. Podczas drugiej wizyty odbiorowej należy szczegółowo sprawdzić czy wszystkie usterki zostały poprawnie usunięte przez dewelopera. Niestety część deweloperów podchodzi do wad dosyć lakonicznie i zamiast naprawić porządnie usterkę np. pęknięcia naciąć odpowiednio pęknięcie tynku i je pogłębić wypełnić powstałą bruzdę akrylem i następnie zamalować – jedynie je przemalowuje. Ma to na celu maskowanie dalej występującej wady przed właścicielem mieszkania i pozbycie się kłopotu konieczności usunięcia wady.

Dodatkowo podczas drugiego odbioru koniecznie należy przejrzeć wszystkie okna, drzwi i grzejniki. Często zdarza się, że podczas likwidacji jednej z usterek „fachowiec” od dewelopera przez przypadek zarysuje jakiś element i nie zgłosi tego dalej. Usterki można zgłaszać do skutku aż do ich pełnego usunięcia. Niestety praktyka pokazuje, że czasami trzeba spotkać nawet się 4-5 razy, aby każda wada została poprawnie naprawiona.

3. Przepisanie liczników

W zależności od tego czy dokonujemy odbioru mieszkania od dewelopera czy odbioru domu lub segmentu mamy do przepisania różne liczniki mediów dostarczanych do lokalu. Dla mieszkania jest to zazwyczaj licznik prądu, dla domu dochodzi zazwyczaj licznik wody i gazu.

Woda

 • Aby przepisać licznik wody należy udać się do zakładu wodociągowego lub PUK (Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych) w danej gminie;
 • Należy mieć z sobą dowód tożsamości, umowę zakupu (lub akt notarialny) i protokół odbioru nieruchomości.

Prąd

 • Aby przepisać licznik prądu i zdjąć plombę należy udać się do dostawcy sieci przypisanego pierwotnie do danej inwestycji;
 • Przepisanie licznika następuje na podstawie protokołu odbioru mieszkania od dewelopera lub ewentualnie wypełnionego podczas odbioru mieszkania druku;
 • Podobnie jak w przypadku wody należy również wyposażyć się w dowód tożsamości i umowę zakupu.

Gaz

 • Przeniesienie licznika gazu następuje na podstawie protokołu odbioru mieszkania lub domu;
 • Na przepisanie należy zabrać z sobą dowód osobisty i umowę kupna nieruchomości lub akt notarialny;
 • W przypadku, gdy licznik nie został jeszcze założony, a umowa na dostawę mediów jest dopiero podpisywana należy dodatkowo dostarczyć protokół szczelności instalacji oraz opinię kominiarską (obydwa dokumenty powinniśmy uzyskać od wykonawcy obiektu/dewelopera).

4. Podpisanie aktu notarialnego

Po odbiorze mieszkania od dewelopera następuje moment, kiedy zostajemy zaproszeni do podpisania aktu notarialnego u notariusza. Podpisanie zazwyczaj odbywa się od kilku do kilkunastu tygodni po odbiorze kluczy, choć zdarzają się przypadki skrajne – jak podpisanie aktu w ciągu tygodnia od odbioru bezusterkowego czy po ponad roku. Drugi przypadek jest jednak zwykle spowodowany niedotrzymaniem terminów umownych przez dewelopera.

Na samo podpisanie aktu notarialnego należy zabrać ze sobą dowód tożsamości i umowę kupna nieruchomości. Podczas wizyty u notariusza zostanie nam szczegółowo przeczytany akt, który później obie strony umowy wstępnej podpisują.

5. Formalności związane z kredytem i bankiem

W zależności od banku i zawartej z nim umowy, formalności mogą się różnić w każdej z umów. Należy szczegółowo zapoznać się ze swoją umową i przeanalizować ją pod kątem terminów wypłacania transz kredytu za mieszkanie i dokumentami jakie należy dostarczyć po odbiorze mieszkania od dewelopera.

6. Formalności związane z podatkiem od nieruchomości

W momencie kiedy stajemy się prawowitym właścicielem mieszkania lub domu musimy zacząć opłacać podatek od gruntu lub użytkowania wieczystego. W tym celu należy udać się do urzędu miasta/gminy i poprzez formularz IN-1 dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Jeżeli posiada się Profil Zaufany możliwe jest również wykonanie tej czynności elektronicznie z domu.

Dodatkowo jeżeli nowa nieruchomość będzie docelowym miejscem naszego zamieszkania powinniśmy zgłosić to w urzędzie skarbowym poprzez formularz ZAP-3.

bank i formalnościMOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ