"
Usługi
ZAMÓW ONLINE

Dlaczego warto zlecić odbiór mieszkania profesjonaliście?

profesjonalista odbierający mieszkanie od dewelopera
Data publikacji: 2021-04-13

Szykując się do odbioru mieszkania od dewelopera warto zastanowić się czy odbioru deweloperskiego dokonamy sami czy z wynajętym specjalistą. Jest to ważna do przemyślenia kwestia z uwagi na to, że odbioru mieszkania dokonuje się tylko raz, a z niewykrytymi wadami będziemy musieli poradzić sobie sami – często płacąc firmie wykończeniowej za ich usunięcie. Oczywiście pamiętając, że część wad będzie można ewentualnie zgłosić w ramach gwarancji. Niestety część wad chwili odebrania mieszkania, nie będzie już możliwa do zgłoszenia np. porysowane okna, czy uszkodzone drzwi. Dodatkowo często podczas wykończenia wprowadzamy wiele zmian tracąc gwarancję i rękojmie od dewelopera na poszczególne elementy mieszkania.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Standardowy deweloperski odbiór mieszkania wygląda w sposób następujący:

 1. Deweloper powiadamia właściciela o wyznaczonym terminie w jakim należy odebrać mieszkanie. Zazwyczaj przyszli właściciele mają do wyboru kilka terminów zaproponowanych przez dewelopera, niestety coraz częściej jest to jedna data i godzina narzucona z góry. Należy pamiętać, że od momentu pierwszego wyznaczonego terminu odbioru, właściciele mają 6 miesięcy odebranie mieszkania.
 2. W ustalonym dniu odbioru deweloperskiego strony na początku spotykają się w biurze odbiorów w celu sprawdzenia dowodów osobistych właścicieli mieszkania.
 3. Kolejnym krokiem jest przejście się do mieszkania lub domu i rozpoczęcie procedury sprawdzenia technicznego odbieranego lokalu. Podczas takiej wizyty poza przyszłymi właścicielami są obecni przedstawiciela dewelopera i generalnego wykonawcy. Prawo pozwala również wynająć właścicielowi odpowiedniego specjalistę, który w jego imieniu zgłosi wszystkie występujące usterki techniczne.
 4. Podczas wizyty w mieszkaniu właściciel dokonuje oględzin powierzchni i zgłasza wszystkie zauważone przez siebie usterki, które deweloper powinien zapisać w przygotowanym wcześniej protokole.
 5. Dodatkowo właściciele podczas odbioru mieszkania mogą zadawać deweloperowi i generalnemu wykonawcy wszelkie pytania, dotyczące eksploatacji lokalu, serwisowania urządzeń czy wyposażenia mieszkania.
 6. Po oględzinach powierzchni i spisaniu usterek następuje spisanie liczników mediów, mające na celu zaznaczenie ich obecnego zużycia. Mówimy tutaj o zużyciu wody, ciepła/gazu i prądu.
 7. Po części wizji lokalnej mieszkania strony wracają do biura odbiorów, gdzie wszystkie usterki są przepisywane na ostateczny protokół i pokwitowane przez obydwie strony umowy.
 8. W zależności od dewelopera i inwestycji na tym etapie następuje istotne rozróżnienie następnego kroku – przekazania kluczy. Cześć deweloperów po odbiorze mieszkania i stwierdzeniu wad nie przekazuje kluczy właścicielowi do momentu usunięcia wszystkich usterek. Powoduje to brak możliwości wejścia właścicieli do mieszkania i wcześniejszego rozpoczęcia remontu. Na szczęście takie działania są w zdecydowanej mniejszości na rynku warszawskim.
 9. Po odbiorze mieszkania i spisaniu usterek deweloperowi przysługują dwa wiążące go terminy. Pierwszy z nich to 14 dni od daty odbioru – w tym czasie deweloper musi ustosunkować się do wszystkich zgłoszonych usterek, zaakceptować je lub odrzucić ich zasadność z podaniem przyczyny. Drugi termin to 30 dni od daty odbioru – w ciągu tylu dni muszą zastać usunięte wszystkie zasadnie zgłoszone wady w lokalu.
 10. Po maksymalnie 30 dniach od pierwszego odbioru strony umowy spotykają się ponownie na przeglądzie technicznym w celu pokwitowania wszystkich wcześniej zgłoszonych usterek i dopisania nowych – jeżeli takie pojawiły się podczas nieobecności właścicieli.

Należy zaznaczyć, że powyższa procedura dotyczy odbioru deweloperskiego, czyli takiego który odbywa się po uzyskaniu przez budynek Pozwolenia na Użytkowanie. Jeżeli takie pozwolenie nie zostało jeszcze wydane przez PINB to mówimy o odbiorze technicznym.

Odbiory techniczne są często stosowane przez deweloperów przez odbiorami docelowymi, deweloperskimi ponieważ dają dodatkowy czas na usunięcie pojawiających się usterek i sprawniejsze przekazanie mieszkań po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Odbiór techniczny wygląda podobnie jak odbiór deweloperski, z tą różnicą, że po nim nie dostaniemy kluczy do momentu wykonaniu odbioru końcowego.

pomoc techniczna przy odbiorze mieszkania

Czym różni się odbiór mieszkania ze specjalistą od tego bez?

Odbiór mieszkania wykonany przez właściciela:

 • Odbiór wykonany zazwyczaj bez specjalistycznych narzędzi lub przy pomocy jedynie poziomicy kątownika co powoduje pominięcie wielu usterek.
 • Zgłaszane usterki często nie mają podstawy prawnej z uwagi na niespełnianie warunków Polskich Norm przy odbiorze poszczególnych elementów i są później odrzucane przez dewelopera.
 • Brak doświadczenia w odbiorach technicznych często przekłada się na niezauważanie wielu wad i konieczność samodzielnego ich usunięcia na własny koszt.
 • Deweloper często wykorzystuje brak doświadczenia i odpowiedniej wiedzy właścicieli insynuując brak podstawy zgłoszenia wady.
 • Odbiór mieszkania wykonany przez specjalistę:

 • Odbiór mieszkania wykonywany jest przy pomocy specjalistycznych narzędzi, posiadających certyfikaty, kosztujących często ponad 8tyś złotych. Zobacz jakich narzędzi używamy podczas wykonywanych przez nas odbiorów nieruchomości
 • Zgłaszane usterki mogą być uzasadnione przez Inspektora z podaniem podstawy prawnej ich zgłoszenia. Daje to pewność, że deweloper nie podważy zasadności zgłoszonej wady i będzie musiał ją usunąć.
 • Specjalista posiada duże doświadczenie przy odbiorach technicznych mieszkań, wie gdzie zazwyczaj występują usterki, jaki jest ich charakter i z czego wynikają.
 • Dzięki doświadczeniu specjalista nie da się „nabić w butelkę” i prowadząc merytoryczną rozmowę z deweloperem zadba o interesy właściciela odbieranego domu lub mieszkania.
 • Co zyskuje właściciel wynajmując specjalistę do odbioru mieszkania?

  Wynajmując odpowiedniego specjalistę, który pomoże nam podczas odbioru mieszkania lub domu zyskujemy:

 • Pewność wykrycia wszystkich wad i usterek jakie dany lokal posiada.
 • Brak dodatkowych kosztów związanych z usunięciem wady przez własną ekipę remontową w przypadku ich wcześniejszego niewykrycia – wszystkie wady usunie deweloper na swój koszt.
 • Wsparcie techniczne zarówno podczas odbioru jak i po jego wykonaniu w postaci odpowiedniego uargumentowania zgłoszonej usterki w przypadku pierwotnego odrzucenia wady przez dewelopera.
 • Wiedzę w jaki sposób deweloper powinien usunąć usterki, z czego wynikają i czy w okresie eksploatacji mieszkania pojawią się nowe.
 • Doradztwo techniczne przy rozwiązaniu trudnej aranżacji lub planowanych zmianach w mieszkaniu.
 • Możliwość zadawania dowolnych pytań technicznych dotyczących prac remontowych, wykończenia itd.
 • Co sprawdza specjalista podczas odbioru mieszkania?

  Do zakresu jaki sprawdza specjalista podczas odbioru mieszkania lub domu możemy zaliczyć:

 • Geometria ścian - pion, kąty proste oraz płaszczyzna powierzchni;
 • Tynki - struktura powierzchni tynku, odspojenia, spękania, badanie wilgotności;
 • Posadzkę - pod kątem poziomu, odchylenia od płaszczyzny, spękań, ubytków, rozmieszczenia dylatacji;
 • Okna i drzwi - pod kątem sposobu montażu, koniecznej regulacji, uszkodzeń mechanicznych, w tym rys oraz kompletności osprzętu i uszczelek;
 • Instalację elektryczną - pod kątem rozmieszczenia, kompletności wyposażenia, liniowości osadzenia i napięcia jeśli będzie dostępne;
 • Instalację sanitarną - pod kątem kompletności, rozmieszczenia i sprawności działania;
 • Parapety i grzejniki - pod kątem uszkodzeń i poprawności montażu;
 • Taras/ogród/balkon - pod kątem wykonania obróbek blacharskich, poprawności wykonania warstw wierzchnich, estetyki i występujących uszkodzeń, poprawności montażu ogrodzenia / balustrad;
 • Miejsce garażowe i komórkę lokatorską - pod kątem wymaganych wymiarów, spadku powierzchni, montażu przegród.
 • Dokładny zakres naszych usług, znajduje się w naszym artykule Co sprawdzamy podczas odbioru deweloperskiego mieszkania czy domu

  Jaki jest koszt wynajęcia specjalisty do odbioru budynku?

  Koszt wynajęcia specjalisty, który sprawnie i rzeczowo odbierze nam mieszkanie lub dom zależy w dużej mierze od wielkości lokalu. Dla przykładowych 60m2 ceny wahają się od 250 do 450zł. Skąd taki rozrzut?

  Przyczyn jest kilka, oto one:

 • Firma oferuje swoje usługi w bardzo ograniczonym zakresie lub posiada kadrę bez odpowiedniego doświadczenia i Uprawnień budowlanych (niska cena)
 • Firma oferuje swoje usługi w ograniczonym zakresie ale za każdy dodatkowy element podlegający sprawdzeniu pobiera dodatkowo opłaty.
 • Firma oferuje kompleksowe sprawdzenie mieszkania przy użyciu certyfikowanego sprzętu co przekłada się na wyższa cenę ale i pewność właściciela mieszkania, że wszystko zostało sprawdzone.
 • Wybierając swojego specjalistę należy dokładnie sprawdzić jaki jest zakres oferowanej przez niego usługi oraz jakie posiada doświadczenie i uprawnienia.


  MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ