"
Usługi
ZAMÓW ONLINE

Jak wygląda protokół odbioru instalacji elektrycznej – wzór

Instalacja elektryczna w domu i mieszkaniu - protokół odbioru instalacji elektrycznej
Data publikacji: 2021-06-11

Protokół odbioru instalacji elektrycznej jest dokumentem, który stwierdza, czy wykonana instalacja elektryczna nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. Jest on wymagany przy odbiorze budynku do użytkowania, składamy go z całą dokumentacją powykonawczą, i innymi dokumentami do PINBU, aby uzyskać odbiór mieszkania lub domu. Co więcej jest on również często wymagany przez zakład energetyki do różnych formalności związanych z dostawą energii elektrycznej.

Protokół odbioru instalacji a protokół pomiarów ochronnych?

Należy pamiętać, że nie jest to ten sam dokument, protokół pomiarów powinien być załączony do całej dokumentacji powykonawczej, która jest przedmiotem przeglądu technicznego i odbioru instalacji. To właśnie osoba odbierająca instalację elektryczną ma za zadanie sprawdzić poprawność wyników pomiarów lub ewentualnie nakazać wykonanie dodatkowych pomiarów.
Jak powinien wyglądać i co zawierać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Jest to dokument potwierdzający, że nasza instalacja elektryczna nadaje się do bezpiecznej eksploatacji na którym znajdziemy informację takie jak:

 • Dane osoby przeprowadzającej odbiór;
 • Dane podmiotu, który wykonał instalację;
 • Dane przedmiotu kontroli, adres budynku, Imię i Nazwisko użytkownika;
 • Rodzaj zastosowanych zabezpieczeń naszej instalacji;
 • Informację dotyczące liczników energii elektrycznej;
 • Moc zainstalowanych odbiorników (ilość gniazd, pkt świetlnych itp.);
 • Rodzaj, materiał i przekrój naszego przyłącza energetycznego;
 • Informację na temat zastosowanych plomb;
 • Stwierdzone usterki podczas odbioru;
 • Wynik kontroli z podaniem terminu usunięcia ewentualnych usterek;
 • Podpisy użytkownika, osoby dokonującej odbioru oraz przedstawiciela wykonawcy.

Gotowy wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej do pobrania.

Kto może dokonać odbioru i podpisać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Tutaj ponownie należy zaznaczyć różnicę dokumentu jakim jest protokół odbioru instalacji elektrycznej a protokołem z wykonania pomiarów ochronnych. Dokonać odbioru instalacji elektrycznej ma prawo tylko i wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podczas, gdy do wykonania pomiarów ochronnych wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) z uprawnieniami grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Co w przypadku remontu lub drobnych zmian w instalacji elektrycznej?

Niestety po każdej zmianie w instalacji elektrycznej, czy to po przesunięciu gniazda, czy zmianie zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej należy ponowić pomiary oraz dokonać ponownego odbioru instalacji elektrycznej. Oczywiście wymiana żarówki do takich zmian się nie kwalifikuje.


MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ